Om oss 

Det här är Svensk Byggkontroll 

Svensk Byggkontroll är ett branschtäckande kontrollsystem för att stoppa fusk och arbetslivskriminalitet i bygg- och installationsbranschen. Kontrollerna fungerar också som ett stöd för företag som vill göra rätt. 

Vilka vi är 

Svensk Byggkontroll är en avskild enhet på Byggnads som bara arbetar med att kontrollera att företag betalar rätt löner och ersättningar. De som gör kontrollerna har specialutbildning för uppdraget. Även fackligt förtroendevalda på större företag arbetar enligt modellen. 

Vårt uppdrag 

Syftet med Svensk Byggkontroll är att både du som företagare och du som arbetar i bygg- och installationsbranschen ska känna dig trygg med att det är ordning och reda i branschen, att företag konkurrerar på lika villkor och att anställda har rätt lön och villkor.   

Så här gör vi 

Begär in handlingar från företag
Identifierar eventuella fel  
Ger företag möjlighet att åtgärda brister
Kontrollerar att fel har rättats till
Hjälper företag att göra rätt
Samråd med arbetsgivarorganisationer
Tipsar myndigheter

Så går granskningen till

Har du frågor om Svensk Byggkontroll?

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna.