Stopp för fusk och arbetslivs­kriminalitet

Svensk Byggkontroll är ett branschtäckande kontrollsystem för att stoppa fusket och arbetslivskriminaliteten i byggbranschen. Kontrollerna fungerar också som ett stöd för företag som vill göra rätt. 

Vad är Svensk Byggkontroll? 

Svensk Byggkontroll syftar till att både du som företagare och du som arbetar i bygg- och installationsbranschen ska känna dig trygg med att branschen är rättvis.   

Om Svensk Byggkontroll​

Svensk Byggkontroll ägs och drivs av Byggnads, men är en avskild enhet som bara arbetar med att kontrollera att företag betalar löner och ersättningar enligt kollektivavtalet. 

Om faktura​ och tillsynsavgift

Företag som har hängavtal med Byggnads delar på kostnaden för att enskilda företag ska kunna granskas. Byggnads fakturerar en årlig tillsynsavgift för att göra, baserat på antalet anställda i företaget. 

Om fördjupad kontroll

Genom att med systematik göra så kallade fördjupade kontroller på företag kan Svensk Byggkontroll hitta och stänga ute fuskande och kriminella aktörer från branschen. Kontrollerna regleras i fem olika kollektivavtal.