Faktura och tillsynsavgift

Fusk, kriminalitet, utnyttjande och orättvis konkurrens drabbar seriösa företag i bygg- och installationsbranschen. Flera utredningar kommer till samma slutsats: för att komma till rätta med det utbredda fusket måste kontrollerna bli fler. Det gäller både från myndigheter, beställare, huvudentreprenörer och fackliga organisationer.   

Om din tillsynsavgift och Svensk Byggkontroll

I avtalsrörelsen 2023 skrevs en ny regel in i Byggnads samtliga kollektivavtal.
Regeln ger Byggnads rätt att kontrollera att företag följer kollektivavtalet samt att
ta ut en tillsynsavgift för att genomföra kontrollerna.
Tillsynsavgiften är baserad på antalet anställda på företaget. 

Tillsynsavgifter 2024 (exkl. moms)

Färre än 3 anställda: 0 kr

4–8 anställda: 5 600 kr  + moms

9–17 anställda: 10 700 kr + moms

18–46 anställda: 18 200 kr + moms

Fler än 47 anställda: 38 000 kr + moms

Har du frågor om din faktura?

Kontakta oss på faktura@svenskbyggkontroll.se